ONESTERILE to inteligentna technologia aktywnie modyfikujące środowisko

Przeprowadzone badania mikrobiologiczne oraz dermatologiczne, jak również liczne dane naukowo-badawcze z literatury przedmiotu, wskazują na istotne właściwości biobójcze oraz biostatyczne produktu. Produkt działa na bakterie, drożdżaki, grzyby, pleśnie oraz wirusy. W szczególności na bakterie Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, wirusy Influenza A virus (H3N2) ATCC VR-1679, Influenza A virus (H1N1) ATCC VR1469 oraz Human coronavirus 229E (ATTCC VR-740).

Oferowany produkt odznacza się wyjątkową łagodnością w kontakcie ze skórą – jest hypoalergiczny. Powyższe cechy zostały przebadane i potwierdzone na reprezentatywnej grupie pacjentów/wolontariuszy w dermatologicznych badaniach kontaktowych.

Ze względu na coraz większe rozpowszechnienie nanocząsteczek srebra w produktach konsumenckich trwają międzynarodowe wysiłki mające na celu weryfikację bezpieczeństwa nanocząstek srebra i zrozumienie mechanizmu działania przeciwbakteryjnego. Srebro koloidalne jest spożywane od dziesięcioleci ze względu na widoczne korzyści zdrowotne, ale szczegółowe badania nad jego wpływem na środowisko właśnie się rozpoczęły. Wstępne badania wykazały, że wpływ na komórki i drobnoustroje wynika przede wszystkim z niskiego poziomu uwalniania jonów srebra z powierzchni nanocząstek. Szybkość uwalniania jonów jest funkcją rozmiaru nanocząstek (mniejsze cząsteczki mają większą szybkość uwalniania), temperatury (wyższe temperatury przyspieszają rozpuszczanie) oraz wystawienie na działanie tlenu, siarki i światła. We wszystkich dotychczasowych badaniach toksyczność nanocząstek srebra jest znacznie mniejsza niż równoważne obciążenie masowe soli srebra (Sole srebra to azotan srebra, chlorek srebra oraz tlenek srebra i – jak sama nazwa wskazuje – są połączeniem srebra z azotem, chlorem lub tlenem. Z soli srebra można wytworzyć nanocząstki srebra.). Otrzymane nanocząstki zbadano za pomocą technik takich jak spektroskopia UV – VIS, dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), potencjał zeta, analiza rentgenowska z dyspersją energii (EDS), dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (XRD) i fluorescencja rentgenowska (EDXRF) . Morfologię powierzchni otrzymanych nanocząstek wykonano za pomocą Transmisyjnego Mikroskopu Elektronowego (TEM). Mapy chemiczne w skali atomowej (STEM / EDS) wykonano w celu zbadania środowiska nanocząstek srebra.

Stosowanie w życiu codziennym systemu ONESTERILE przynosi szereg korzyści. Do najistotniejszych zaliczyć należy utrzymanie dynamicznej równowagi w zakresie fizjologicznego mikrobiomu skóry oraz błon śluzowych. Funkcja wspomagająca systemu ONESTERILE uruchamia postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne w szerokiej gamie schorzeń, zwłaszcza w profilaktyce i leczeniu:

aft na błonach śluzowych

atopowego zapalenia skóry poprzez przywrócenie równowagi między S. aureus a S. epidermidis

zapobieganiu nadkażeniom

bakteryjnych chorób skóry (liszajec zakaźny–częste epidemie w przedszkolach; zapalenie mieszków włosowych)

bakteryjnych chorób skóry (liszajec zakaźny–częste epidemie w przedszkolach; zapalenie mieszków włosowych)

choroby skóry wieku dziecięcego jak i dorosłych–zabezpieczenie mikrobiomu (potówki)

drożdżycy, grzybicy, pleśni

ochrona przed słońcem (blokery)

Inteligentna technologia ONESTERILE, to mniejsza szansa na zachorowanie technologia zmniejsza ilość patogenów, ograniczając skutecznie ich rozwój.

Nasza technologia powstała w profesjonalnym laboratorium Instytutu Natotechnologii i Nanobiologii Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z wykwalifikowanymi naukowcami reprezentującymi m.in Uniwersytet Medyczny w Łodzi, czy Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Contact Us

COPERNICO HEALTH Sp. z o.o.
Aleja NMP 28, 42-202 Częstochowa
VAT ID: PL5732918929

hello@copernico.group