Wspieranie prawidłowego rozwoju człowieka

 

Steriproof to promedyczny koncept, który zrodził się w wyniku wielomiesięcznych prac Grupy Technologicznej Copernico Health Sp. z o.o. Naszą misją jest wspieranie prawidłowego rozwoju człowieka oraz medycyny w obszarach: genetyki, pediatrii, ginekologii, leczenia ran oraz edukacji zdalnej. W naszej działalności skupiamy się na poszukiwaniu, analizowaniu oraz opracowywaniu rozwiązań z obszaru medtech, jak również odnalezieniu i maksymalnym wykorzystaniu indywidualnego potencjału każdego człowieka.

Jako dynamicznie rozwijający się startup medyczno-technologiczny, nie mogliśmy przejść obojętnie obok najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny ostatnich lat. Jedną z największych prób, przez jakie aktualnie przechodzi nowożytny człowiek, jest ciągła walka z groźnymi wirusami i bakteriami. 

Od stuleci zespoły medyczne opracowują nie tylko formy leczenia konkretnych chorób, ale także trwają prace naukowe nad tworzeniem rozwiązań mających na celu prewencję i ochronę przed ewentualnym zarażeniem. 

Od początku naszej działalności przyświeca nam idea całkowitej symbiozy naszych rozwiązań z organizmem człowieka. Nie chcemy ingerować i zakłócać zdrowego i bezpiecznego rozwoju, ale wspierać i chronić bezcenne wartości, jakimi są zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno dzieci jak i osób dorosłych. 

Współczesny świat przepełniony jest wszechobecną chemią – nie bez przyczyny odżywają trendy związane z powrotem do ekologicznego stylu życia, do spożywania bezpiecznych i certyfikowanych produktów, do rezygnowania ze sztucznie wytwarzanych preparatów.

Wzrost produkcji chemikaliów na świecie jest nieunikniony. Negatywne skutki wytwarzania takich produktów możemy zaobserwować gołym okiem. U człowieka – od alergii skórnych, choroby układu oddechowego, aż po nowotwory i choroby układu krwionośnego. W przyrodzie – wyginięcie różnych gatunków fauny i flory czy zachwianie ekosystemu. 

Szczęśliwie, pojawia się coraz więcej sygnałów mówiących o zagrożeniu związanym z częstym używaniem chemii i spożywaniem produktów chemicznie nacechowanych, o czym w wielu naukowych periodykach wspomina m.in. Xenia TrierEkspert EEA w dziedzinie chemikaliów. Powstała także Europejska inicjatywa w zakresie biomonitoringu człowieka (HBM4EU), która stoi na straży obywateli UE w strefie ewentualnego narażania ich na oddziaływanie konkretnych chemikaliów. 

Naturalne metody wspierające odporność człowieka od lat generowały tyle samo zwolenników co przeciwników. Wiemy jednak, że współczesne wirusy mutują, stając się coraz bardziej odporne na naturalne formy zwalczania patogenów. Mając na uwadze dobro zarówno człowieka jak i środowiska naturalnego, opracowaliśmy technologię ONESTERILE, z możliwie minimalną ilością środków chemicznych, które są bezpieczne dla człowieka, a przede wszystkim wzmacniających jego mikrobiom – tak ważny w walce ze zmieniającym się środowiskiem pełnym groźnych wirusów, grzybów i bakterii. 

 

Naszą misją jest nie tylko wsparcie ludzkiego organizmu i ochrona przed wirusami. Chcielibyśmy również przyczynić się do wzrostu edukacji dzieci i dorosłych w zakresie dbania o własny mikrobiom oraz zachęcenia do korzystania z preparatów przebadanych, pochodzących wyłącznie z certyfikowanych źródeł.

Ochrona przed wirusami

Wsparcie ludzkiego organizmu

Edukacja

Contact Us

COPERNICO HEALTH Sp. z o.o.
Aleja NMP 28, 42-202 Częstochowa
VAT ID: PL5732918929

hello@copernico.group

Zaufali nam